Інформація для спеціалістів : Гепатит С


 • Виклик: HCV генотип 3
  HCV Next, September

  Ключові моменти

  Стрімкий розвиток фіброзу печінки, активне прогресування цирозу, розвиток  стеатозу, більш високий ризик появи гепатоцелюлярної карциноми

   

  Для багатьох клініцистів генотип 3 представляє найбільшу проблему в лікуванні і ведення пацієнтів з вірусом гепатиту С.

  У недавньому документі, опублікованому в журналі «Вірусна гепатологія», назвали генотип 3 «потенційно найбільш складним для лікування генотипом, що викликає гостру необхідність в пошуку і розробці нових препаратів для лікування даної групи пацієнтів».

  За даними доповіді Мессіни і колег, хворих з генотипом 3 понад 54 млн. чол. Він є 2-м за поширеністю в усьому світі після генотипу 1 (більше 83 млн. чол.) і охоплює близько 40% хворих з гепатитом С.

  Особливі характеристики генотипу 3 дають більш стрімкий розвиток захворювання печінки, збільшення швидкості розвитку стеатозу і непропорційно більш високий ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК), що викликає деякі труднощі для клініцистів.

  «Генотип 3 асоціюється зі стрімким прогресом захворювання і зростання числа подібних пацієнтів, в той час, як основна увага дослідників направлено на розвиток препаратів для лікування генотипу 1» (Ерік Дж. Лоіц, Техаський університет)

  Ніхто не заперечує ефективність комбінації, наприклад софосбувір / даклатасвір, але для результативного лікування гепатиту С, саме з генотипом 3 і запобігання грізних наслідків гепатиту С з даними генотипом, необхідно інші заходи у лікуванні

   

  Труднощі в лікуванні

  Генотип 3 істотно відрізняється від інших генотипів HCV

  «Хоча причина і наслідок не зовсім з’ясовані, пацієнти з генотипом 3 мають деякі профілі ризику, які ускладнюють їх лікування, а саме: вони мають стійке захворювання, вони у віці, мають більш розвинений фіброз і, як правило, страждають надмірною вагою» (Семюел Лі , Університет Канади)

  За словами Кетрін Стедман (Університет Нової Зеландії), клініцисти «традиційно фокусуються на факторах господаря, таких як вік, час захворювання, стать, споживання алкоголю, коінфекція – фактори, які змінюють швидкість прогресування фіброзу печінки при гепатиті С».

  Однак «нові дані свідчать про те, що генотип HCV також може впливати на хід гепатиту С».

  Агресивний шкоди печінки

  Клінічне співтовариство в більшості своїй погоджується з тим, що більш агресивний характер генотипу 3 призводить до більш значного пошкодження печінки.

  У ранніх дослідженнях не була оцінена більш агресивна природа генотипу 3 і не приділялося належної уваги оцінці прогресування фіброзу, розвитку цирозу і декомпенсації печінки, тому що більшість досліджень проводилися з відносно невеликою кількістю пацієнтів з генотипом 3 і не мали реальної статистичної сили »(Григорій Т. Еверсон , Університет Колорадо).

  «Ми тепер визнаємо, що генотип 3 може бути самим агресивним генотипом HCV».

  У недавньому дослідженні Канваль і його колеги поставили собі за мету визначити вплив генотипу 3 на цироз і ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). У дослідження були включені 8 337 пацієнтів з активною HCV-інфекцією. У порівнянні з генотипом 1, у пацієнтів з генотипом 3, на 31% була велика ймовірність розвитку цирозу печінки і на 80% частіше розвиток ГЦК. Дослідники відзначили, що зв’язок між цими підвищеними ризиками і генотипом 3 не залежить від віку, наявності діабету, індексу маси тіла або противірусної терапії.

  «В даний час найбільшою проблемою є лікування пацієнтів з генотипом 3, у яких встановлено цироз, а також пацієнтів з декомпенсацією».

  Крім ризиків розвитку цирозу і раку печінки, існує ймовірність поширеності стеатозу у пацієнтів з генотипом 3.

  В одному з досліджень Руббіа-Брандт і його колеги оцінювали рівні стеатозу в деяких популяціях пацієнтів з гепатитом С і виявили, що стеатоз найбільш поширений у пацієнтів з генотипом 3.

  Інші дослідження Кумара і його колег показали, що печінковий стеатоз присутній в 62% (в досл. 34 пац.) У пацієнтів з генотипом 3. Хоча стійка вірусологічна відповідь (УВО) була пов’язана зі значним зниженням стеатозу, у пацієнтів, що не досягли УВО , не було відзначено змін в стеатозі. Крім того, УВО була ідентифікована як єдина перемінна, яка передбачала поліпшення стеатозу в цьому дослідженні.

  «Вище згадані дані забезпечують сильну підтримку прямого причинно-наслідкового зв’язку між генотипом 3 HCV і стеатозом печінки».

  «Не відомо, чому у пацієнтів з генотипом 3 є схильність до розвитку гістологічного стеатозу, який є вірусологічно опосередкованим, згідно Лавітц. «Це може бути біологічний маркер підвищеного ризику розвитку і більш швидкого прогресування захворювання».

  Найцікавіше, що у пацієнтів з генотипом 3 в печінці накопичується не метаболічний, а вірусологічний жир, а стеатоз у таких пацієнтів відрізняється від стеатозу у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом.

  «Вірусологічний стеатоз у подібних пацієнтів може бути сигналом розвитку більш важкого пошкодження печінки і прогресування захворювання. Однак, чому це зазвичай спостерігається у пацієнтів з генотипом 3? Чому подібного не відбувається при інших генотипах?

  На ці та інші питання ще потрібно відповісти вченим і більш ретельно підійти до пошуку противірусних препаратів для лікування пацієнтів з генотипом 3.

 • Переважні схеми лікування хронічного ВГС (із зазначенням тривалості лікування) – Рекомендации ВОЗ.
  Завантажити 
 • Настанова ВООЗ для скринінгу, догляду та лікування осіб, інфікованих на хронічний гепатит С. – 2016
  Завантажити 
 • Особливості призначення схам лікування хронічного Гепатиту С, що містять софосбувір (російською мовою).
  Голубовска О.А., Безродна А.В.
  Завантажити 
 • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Вірусний Гепатит С у дорослих.
  Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 729 від 18.07.2016
  Завантажити 
 • Нові рекомедації у новій настанові ВОЗ щодо скрінінгу, надання медичної допомоги та лікування осіб з хронічною інфекцією Гепатиту С. – 2016 (російською мовою)
  Завантажити 
 • Діагностика та лікування Гепатиту. Рекомендації Американскої гепатологічної асоціації. — 2004 (російською мовою)
  Завантажити 
 • Даклатасвір плюс софосбувір при хронічній інфекції HCV, щодо якої раніше проводилося чи не проводилося лікування.
  Daclatasvir plus Sofosbuvir for Previously Treated or Untreated Chronic HCV Infection.
  The New England Journal of Medicine.
  Завантажити 
 • Деякі проблемні питання лікування Гепатиту С в Україні (російською мовою).
  Голубовська О.А.
  Завантажити